DOTAČNÍ VÝZVA MŮJ KLUB 2024

15. 11. 2023

Jaké jsou klíčové informace?

- celková alokace se navýšila na 1 690 000 000 korun.

- oprávněný žadatel je klub, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců.

- podpora se bude týkat sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují.

- sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií a to, nesoutěžní sportovec, který pravidelně alespoň jednou týdně trénuje, ale neúčastní se soutěží. Dále soutěžní sportovci, kteří se mimo pravidelného tréninku alespoň dvakrát v týdnu zúčastní minimálně 6 oficiálních soutěží ročně a nejvýše finančně podpořeni budou soutěžní sportovci mezi 11-16 lety.

- příjem žádostí probíhá přes rejstřík sportu www.rejstriksportu.cz probíhá od 20. 11. 2023 12:00 do 5. 1. 2024 12:00.

Kompletní výzva včetně potřebných formulářů  ????https://nsa.gov.cz/vyzva-muj-klub-2024/

Se žádostmi o tuto klíčovou podporu na fungování klubů vám rádi pomůžeme, obraťte se na naše pracoviště.